13
I
Václav, č. 37 zahradník *20.4.1819+13.2.1898
w 1842, Marie dcera Josefa Macháně, chal. z č.11
*1820+28.4.1887
I
9
Zpět směrem k počátku rodokmenu - na stranu č. 2 b
Marie
*7.10.1855
w 1882,
Václav
Ježek, chalup.č.4
Anna
*4.10.1857
+1925
František,č.17
obuvník *21.8.1861
+14.5.1942
w 1885, Františka
Ducháčová z Dolní Radechové *3.8.1865
Josef
*19.6. 1844
w 1879, Alžběta
dcera J.Kroupy
z Ohnišova
Jan, chal.č3
*12.7.1846
+5.11.1918
wMarie Benešo-
vá z Vrchovin *24.5.1851 +18.1.1917
Václav,č.37
*2.10.1851+19.6.92
w Alžběta dcera Jana Hlávka z č. 93
*24121851+7.9.1931
Matěj,podruh
v č.26*4.7.1853
w 1877,
Kateřina
Ducháčová
ze Slavětína
_________________________________________________________________________
I
13
I
13
I
13
I
13
I
13
I
13
I
13
16
17
18
I
I
I
19
I
Pokračování rodokmenu
na straně č. 4 a
Pokračování rodokmenu
na straně č. 4 b
_______________________________________
I
18
I
18
I
18
I
18
Anna
*12.6.1877
w Kratěna
z Nahořan
Marie
*30.5.1879
+30.12.1885
Anežka
*29.3.1881
Alžběta
*21.5.1885
__________________________
I
19
I
19
I
19
Anna,č.17
*27.5.1886
+16.4.1909
Anežka
*24.8.1902
w 26.10.1925
Josef Krulich
z Kvasin
František
*8.2.1904
w Otýlie Svobodová
z Nového Města
*8.11.1903
26
I
Ladislav
*12.7.1929
Olla
*23.1.1936
_______________
I
26
I
26
Zpět na úvodní stránku
Strana č. 3 a