Matouš, zahradník č. 24, *30.11.1770 + 25.1.1836
w 1790 Anna, dcera Matouše Rydla z Nahořan
4
6
I
Zpět k počátku rodokmenu
__________________________________________________________________________
I
6
I
6
I
6
I
6
I
6
I
6
Václav, sedlák č. 40
*28.7.1791 +19.10.1819

w 1. 1825, Marie dcera
Václava Vondráčka
+1.8.1831
2. 1826, dcera Josefa Truněčka
Marie
*11.11.1793
+18.1.1869

w 1. 1814,

Jiří Spura č.12
2. 1829, Václav Jirsák
z Rychnovka č.12

Matěj,č.7
*28.2.1801
+7.8.1856
w 1825,
Alžběta dcera
Jakuba Ducháče,
sedláka z č. 42
+30.1.1869


Anna
*1.3.1802
w Matěj Ulrich
z Valovky
Matouš
*1804
+1827
(zastřelen
na třešni)
Jan,
zahradník č.24
*8.7.1807 +12.7.1872
w1836 Dorota, dcera
Václava Uhlíře,
chal. v Šestajovicích 2
+20.4.1895
9
I
__________
Anna
*15.1.1817
w Dvořák z Libchyně č.27
Václav, č. 37 zahradník
*20.4.1819
+13.2.1898
w 1842, Marie
dcera Josefa
Macháně,
chal. z č.11

*1820+28.4.87
Václav
*8.10.1827
+15.1.1865
w1.Ludmila,
dcera Jindřicha
Hartmana z
Bílé u Police
2.
Alžběta
*12.11.1827
Kateřina
*10.6.1835
w 1860,
Matěj
Stehlík
z č.82
Jan
*24.9.1839
+19.4.1922
w 1869,
Anna, dcera
Frant. Sáry
z Krčína
Marie
*31.2.1842
+3.11.1917
w Jan
Hrubý z N.Města
Jan
*20.2.1838
+15.12.1919
w Alžběta,
dcera Jana
Moravce z
Běstvin č. 18
*18.5.1857
+27.5.1911
10
I
11
I
________________________________________________
______
I
9
I
9
Pokračování rodokmenu
na straně č. 3 a
I
10
I
10
I
10
I
10
I
10
I
10
I
11

Pokračování rodokmenu
na straně č. 3 b

13
I
14
I
I
I
15
I
___
______
Zpět na úvodní stránku
Strana č. 2 b
Anna
*25.3.1825
+13.6.1905